دستور توقف پرداخت اعتبارات از سوی استانداری اصفهان

از زمان شروع  عملیات اجرایی قطب دام و طیور شهرضا و پدیدار شدن اعتراضات و نگرانی های کشاورزان ساکن روستاهای جنوب شهرضا مجریان طرح و دوایر دولتی پشتیبان اعلام می داشتند که : تمام مراحل طرح دام و طیور قانونی اعم از طراحی و اجرا کارشناسی شده و  مجوزهای لازم را اخذ نموده است. ولی اندک اندک مشخص گردید که این طرح نه مجوز کمیسیون ماده سیزده استان را دارد نه مصوب سفرهای ریاست جمهوری است و فقط پشتیبانی چند مسئول آنهم بخاطر مطامع حقیر دنیوی را بهمراه دارد از این رو کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان پس از مشاهده اعتراضات و مرا جعات مکرر نمایندگان و کشاورزان جنوب شهرضا و بررسی همه جانبه مدارک و اسناد طرح قطب دام و طیور با تصمیمی به جا و در خور تقدیر مانع اتلاف سرمایه های ملی و تباهی بیست پنج رشته قنات کهن و مجموعه تمدنی شکل گرفته گردیدند و با ارسال نامه مورخه 89/3/12 ( نامه زیر) دستورتوقف پرداخت وام به مجریان طرح را صادر نمودند.

/ 0 نظر / 92 بازدید