# قطب_دام_و_طیور

تصاویر بازدید دکترحیدرپور نماینده مجلس ازقطب دام وطیور مورخ93/6/10

در پی نامه نگاریهای متعدد و مراجعات مکرر نمایندگان کشاورزان جنوب شهرضا بویژه کشاورزان صحرای عمروآباد و شورای شهر منظریه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 79 بازدید