حبذا کاریز اصل چیزها // فارغت آرد از این کاریزها

در روزگاری بسر می بریم که  عده ای آزمند برآن شده اند تا  شاهرگ حیاتی روستاهای جنوب شهرضا(1) یعنی قنوات ارزشمند این منطقه را قطع نمایند و صد افسوس که این نابودی با مساعدت و یاری مسئولینی اتفاق افتاده است که خود باید حامی این کاریزهای ارزشمند باشند هر چند تا کنون پایمردی تعدادی از مسئولین ذی ربط و اهالی روستاهای جنوب شهرضا مانع خشک شدن و تباهی کاریزهای روستاهای جنوب شهرضا گشته اما این خطر بالقوه هنوز وجود دارد و مسئولین خاطی ومجریان طرح بویژه شرکت دام و طیور پیشگامان شهرضا بر خطای فاحش خود پای می فشارند ودر صدد هستند طرح قطب دام و طیور شهرضا را به هر نحو ممکن در  منطقه ایجاد نمایند. از این رو در صدد بر آمدیم تا با ایجاد این ظرفیت در فضای مجازی ندای مظلومیت خود را  با صدایی رساتر به گوش همگان برسانیم و نخست از فرزندان این منطقه که در گوشه وکنار گیتی بسر می برند وپس از آن ازهر آزاد مرد و زنی با هر گرایش و تفکری می خواهیم که فریاد تظلم خواهی ما را  به گوش جان بشنوند  ودر این مسیر سترگ که در یک کلمه دفاع از انسان ومیراث اوست ما را تنها نگذارند ویاریگر ما باشند انشاءاله

1.روستاهای جنوب شهرضا عبارتند از: شهر منظریه ( عمروآباد، اسفه سالار، بابوکان،وصف ،خسروآباد) زیارتگاه، ولندان، ماران، قوام آباد، سولار، وشاره، مسینه ،دهک، بوان، مقصود بیک،میر آباد، یحیی آباد، قصرچم،محمدیه و صحراهای نظر آباد تل سرخٍ و........ که نزدیک به 25 رشته قنات در این منطقه وجود دارد

/ 0 نظر / 45 بازدید