برداشت آب به صورت غیرقانونی و نامشروع

در برنامه بازتاب شبکه 5 اصفهان مشاهده نمودیم که فرماندار وقت شهرضا مدعی بود و تضمین می داد که قنوات منطقه به دلیل برداشت آب خشک نمی شود و هیچ مشکل جانبی دیگری برای قنوات رخ نمی دهد مزید اطلاع ایشان و سایر دست اندرکاران و مسئولین تصاویر زیر را منتشر می نماییم تا این حقیقت برای ایشان و سایرین مشخص گردد که : اگر همه از هم بدزدند چه بلبشویی می شود! و گویا رویه دیرین این ملک است که به هر صورت منافع خود را تامین نماییم و قانون را به بازیچه بگیریم.

 تصاویر که در پی این نوشته  منتشر می شود مربوط به صاحبان چند باغ است که در یکی دو سال اخیر در صحرای عمروآباد و در نزدیکی مظهر کاریز آن باغهایی برای تفریح خریده اند و با ساختن اتاقکی در این باغها بصورت غیر قانونی و نامشروع آب برداشت می نمایند  این دستگاهها پمپاژ آب ( کف کش)  و مولد برق به قیمتهای پایینی در بازار وجود دارد  و در دسترس همگان می باشد و صد افسوس که شبانه از کاریزها آب دزدی می شود

 

/ 0 نظر / 86 بازدید