گره به باد مزن گرچه بر مراد رود

ادیب الممالک فراهانی می‌گوید: وزرات بی‌شرارت شد مرارت. همچنین حافظ شیرین سخن می‌فرماید: گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، براستی که چه حقایق عمیقی در این سخنان نهفته است. خواسته های لجام گسیخته آدمیان سر انجامی جز شرارت، تباهی، بر باد رفتن کشته ها و مرارت ندارد. آری هر انسانی در طول حیات مادی خود آرزوهای بی‌پایانی دارد همچنین سعی جدی دارد تا بدین آرزو‌ها دست یابد. با نیم نگاهی به تاریخ زندگی بشر جنگ‌ها، خونریزی‌های بسیار، ظلم، قانون شکنی و پایمال نمودن حقوق مردم (حق الناس کردن) زیادی را می‌بینیم. که سر چشمه ی همه ی این مصائب، آرزوهای تمام نشدنی بشر آزمند است. در سبکهای فکری و زندگانی آدمی ماکیاولیسم مکتبی دیرینه است و قدمت آن به قدمت حیات بشری است و در هر فرهنگ و هر سرزمینی به صور گوناگون وجود داشته و خواهد داشت و صد افسوس که در سرزمین ما ایران با پوششی دینی و ارزشی هم به میدان می‌آید و ترکیب تزویر، زر و زور معجونی می‌سازد که شوکران یک ملت و تمدن می‌شود.
در قسمتهای قبل گوشه‌ای از تخلفات مجریان و دوایر اداری پشتیبان طرح غیر قانونی قطب دام و طیور در واگذاری زمین بدون برنامه ریزی مناسب جهت تأمین آب را نشان دادیم اکنون با انتشار مدارک ذیل وجهی دیگر از آرزوهای ویرانگر دست اندرکاران قطب دام و طیور شهرضا و سایر پشتیبانان طرح ( تصاحب زمین در غیر موضع خود ) را در معرض دید و قضاوت خوانندگان قرار می نهیم

الف- نامه های منتشره ذیل اسناد واگذاری 921 هکتار زمین از سوی اداره منابع طبیعی شهرضا به مدیریت جهاد کشاورزی شهرضا است. نکته در خور توجه این است که شرکت تعاونی پیشگامان دام و طیور شهرضا در موضع و مکانی غیر از مکان واگذار شده اقدام به ایجاد تاسیسات نموده است . مطابق صورتمجلس تحویل و تحول زمین مورخه ی 86/11/30 زمین واگذاری بین قراء قصرچم و نظر آباد می باشد ولی در بین قراء سولار و نظر آباد تا شرکت پاتله عملیات اجرایی صورت گرفته است. و شرکت پیشگامان عملا مفاد قرارداد را نقض نموده است. همچنین بند چهارم صورت مجلس تحویل و تحول زمین را با اعمال خلاف خود ( تجاوز به حریم قنوات) به بازی گرفته است.

 

صور تمجلس تحویل و تحول زمین مورخه86/11/30

/ 0 نظر / 75 بازدید