گل کنگر و خار شتری گیاهانی که نشانه آب در بیابان های ایران هستند

گیاهانی که در زیر می بینید نسبت به کم آبی بسیار مقاوم هستند و ریشه هایی به طول 9 متر یا بیشتر دارند که آب را  از اعماق زمین جذب می کنند این گیاهان نشانه وجود آب در زیر زمین هستند که چاه های گمانه قنات در مناطقی حفر می شده که این نوع گیاهان وجود داشته اند  در تصاویر قنات عمروآباد دیدید که ریشه این گیاهان چگونه در اعماق زمین به جستجوی آب آمده است

/ 2 نظر / 342 بازدید

گیاه اول درست است خار شتر نام دارد ولی عکس های 2 و3 مربوط به کنگر نیست اگر در زمینه گیاهان آگاهی علمی دارید باید بگویم در مورد دوم اشتباه محض کرده اید اگر بر اساس شناخت های بومی نوشته اید باز هم به لحاظ علمی غلط است بهتر است گیاهان را بهتر بشناسید تا اطلاعات غلط رواج چیدا نکند گیاه دوم را در روستاهای نزدیک به کوهستانها یا در مناطق کوهستانی برای آتش استفاده میکنند نه خوردن که کنگر گیاه خوردنی است دارای برگهای پهن تری است

دارا

گیاه اول درست است خار شتر نام دارد ولی عکس های 2 و3 مربوط به کنگر نیست اگر در زمینه گیاهان آگاهی علمی دارید باید بگویم در مورد دوم اشتباه محض کرده اید اگر بر اساس شناخت های بومی نوشته اید باز هم به لحاظ علمی غلط است بهتر است گیاهان را بهتر بشناسید تا اطلاعات غلط رواج چیدا نکند گیاه دوم را در روستاهای نزدیک به کوهستانها یا در مناطق کوهستانی برای آتش استفاده میکنند نه خوردن که کنگر گیاه خوردنی است دارای برگهای پهن تری است