تصاویری از درون قنات عمروآباد

مقنیان ( حفاران کاریزها) در دل سنگهای سخت و محکم اقدام به حفر آبراه می نمودند تا آب را به مظهر قنات برسانند که در تعدادی از تصاویر زیر تجلی این اراده محکم را می بینیم

بیشتر قنوات ایران در مناطق خشک و کم آب قرار دارد و گیاهانی که در بیابانها به حیات خود ادامه می دهند از آبهای زیر زمینی استفاده می کنند بعضی از این گیاهان نظیر: شوره و خار سرخ و خار شتر در جستجوی آب ریشه های خود را تا عمق20 متری و حتی بیشتر می گسترانند در تصاویر زیر ریشه این گیاهان را می بینید که از کناره آبراه بیرون آمده اند.

/ 0 نظر / 188 بازدید