تصاویر بازدید دکترحیدرپور نماینده مجلس ازقطب دام وطیور مورخ93/6/10

در پی نامه نگاریهای متعدد و مراجعات مکرر نمایندگان کشاورزان جنوب شهرضا بویژه کشاورزان صحرای عمروآباد و شورای شهر منظریه به جناب دکتر حیدرپور نماینده محترم شهرضا در مجلس مبنی بر حفر چاه غیر مجاز از سوی گاوداریهای قطب دام و طیور در تاریخ93/6/10 ایشان به اتفاق رییس محترم اداره منابع آب و نمایندگان کشاورزان و اعضای شورای شهر و شهردار محترم منظریه اقدام به بازدید از محل قطب نمود که تصاویر بازدید در این بخش منتشر می شود

 تصویر شماره (1)

  تصویر شماره (2)

  تصویر شماره(3)

  تصویر شماره(4)

  تصویر شماره(5)

  تصویر شماره(6)

  تصویر شماره(7)

  تصویر شماره(8)

  تصویر شماره(9)

  تصویر شماره(10)

/ 1 نظر / 80 بازدید
helen

وب متفاوت و زیبایی دارین [چشمک][گل]