اعلام نظر شر کت آب منطقه ای اصفهان مبنی بر عدم تامین آب مورد نیاز قطب دام

پس از گسترش اعتراض ها ، نامه نگاری ها، مراجعات مکرر و حضوری مالکین ،کشاورزان، اهالی روستاهاحوضه قنوات جنوب شهرضا  و شهروندان شهر منظریه  به مسئولین ذی ربط و بیان آسیب های جدی طرح نسنجیده  و فاقد کارشناسی قطب دام و طیور شهرضا سرانجام شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعزام یک گروه کارشناسان  فنی و حقوقی و بررسی وضعیت هیدروژئوفیزیکی منطقه بهره برداری به میزان ٣٢ لیتر در ثانیه آب از منابع آب زیر زمینی  منطقه را امکان پذیر ندانست. کارشناسان اعزامی که بر مبنای  واقعیت و حقایق آشکار  تصمیم گیری نمودند.نظر صائب خود را  طی نامه شماره: ١۴/٨٨/٩۵٩ مورخه ٨٨/١١/٢٨   خطاب به  مدیر محترم دفتر بازرسی  شرکت  منابع آب ایران بدین گونه بیان داشتند:«.....ولی از آنجا که طبق نامه شماره۵٨٢۶/٢٠٠ مورخه٨٧/۵/٣  جهاد کشاورزی شهرضا مجتمع ٩٠٠ هکتاری مذکور در فاز اول بهره برداری نیاز به ٣٢ لیتر در ثانیه آب دارد و با عنایت به وسعت مجتمع مذکور و احتمال قطع به یقین مبنی بر لزوم افزایش بهره برداری جهت مصارف شرب و بهداشت دام و انسان، فضای سبز و ..... بهره برداری به میزان یاده شده باعث افت سطح آب های زیر زمینی منطقه شده که اولین اثرات کوتاه مدت آن کاهش آبدهی قنوات ودر میان مدت خشک شدن آن هاست. بنابرین صدور پروانه بهره برداری که منجر به صدور مجوزهای ساخت ده ها واحد تولیدی دام و طیور خواهد شدبه لحاظ تاثیر سوء بر آبدهی منابع آب مجاور و بروز تنش های شدید اجتماعی قابل تایید نمی باشد.»  این اظهار نظر صریح و قاطع کارشناسان لایق و درد آشنای شرکت آب منطقه ای اصفهان در نامه ها و جلسات دیگر هم ادامه یافت که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

سند نخست اعلام نظر شرکت آب منطقه ای به مدیریت جهاد کشاورزی شهر ستان شهرضا

 سند دوم نامه شماره: ١۴/٨٨/٩۵٩ مورخه ٨٨/١١/٢٨ شرکت آب منطقه ای خطاب به مدیر محترم دفتر بازرسی شرکت مدیریت منابع آب ایران با موضوع شکوائیه مالکین قنوات شهرضا

 

 

 

 سند سوم نامه مورخه 89/2/6  شرکت  آب منطقه ای اصفهان به کشاورزان جنوب شهرضا مبنی بر عدم امکان تخصیص 32 لیتر آب برای قطب دام

 

 سند چهارم نامه89/5/3 شرکت آب منطقه ای اصفهان به معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان

واکنش مسئولین وقت فرمانداری شهرضا به نامه ١۴/٨٨/٩۵٩ مورخه ٨٨/١١/٢٨شرکت آب منطقه ای استان اصفهان و متهم نمودن شاکیان و معترضان به زمین خواری، اغتشاشگری و....

 

 

/ 0 نظر / 132 بازدید