آقای دادستان شهرضا کجایی؟

 

امروزه بر سر هر کوی و برزنی از قانون و قانون گرایی دم می زنند .ولی صد افسوس که بیشتر ادعا است و دو صد افسوس که این ادعا دروغ بی فروغ است. در برنامه بازتاب شاهد بودیم که فرماندار وقت شهرضا ( آقای جعفر رضا شهرضا) اذعان داشت که قطب دام و طیور با رعایت تمام ضوابط قانونی اجرا گشته است در رد این سخن کذب جناب فرماندار سابق تصویری از محل احداث سیلوهای گاوداری دو هزار راسی در هشتاد متری مادر چاه قنات عمروآباد منتشر می کنیم و از دادستان شهرضا می پرسیم جناب دادستان چگونه مواد ١٣۶  و ١٣٨ و ١٣٩ قانون مدنی را به بازی می گیرند و شما هیچ نمی گویید؟

/ 0 نظر / 98 بازدید