سری پنجم از تصاویر قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا

 چنانکه در قسمتهای قبلی بیان کردیم مجریان طرح و پشتیبانان و حامیان آنها بارها به شاکیان طرح دام و طیور می گفتند: «که بی جهت خودتان را به زحمت نیندازید ما کار خود را میکنیم و شما هم راه بجایی نمی برید» بر این اساس تا زمان صدور نامه مورخه 88/11/28 شرکت آب منطقه ای اصفهان با سرعت شروع به ساخت تعدادی از واحدها نمودند تا مسولین و معترضین را در مقابل کار انجام شده قرار دهند

تصاویر تعدادی از این واحد های غیر مجاز برای ثبت و نشان دادن جرم و قانون گریزی درج می شود

/ 0 نظر / 62 بازدید