تصاویری از مرگ گاوخونی

گاوخونی مرد از بس که فراموشی، بی خیالی و ناجوانمردی دید. گاو خونی کشته شد زیرا..... عکسهای زیر را در تاریخ 90/9/18 در تالاب گاوخونی عکاسی نمودم امیدوارم مسببین این فاجعه به خود آیند چنین مرگی خرد و کوچک نخواهد بود.


/ 0 نظر / 121 بازدید