تکاپوی مسئولین جهت تامین آب قطب غیر قانونی دام و طیور

در این قسمت با انتشار و شرح مستندات و مدارک ذیل گوشه‌ای دیگر از تخلفات و قانون گریزهای مسئولین وقت فرمانداری شهرضا و مدیریت جهاد کشاورزی استان و شهرستان را در معرض دید و قضاوت خوانندگان و اهل درد می‌نهیم.
الف- نقشه زیر نقشه فاز اول قطب دام و طیور است چنانکه ملاحظه می‌نمایید قرار بر این بوده و هست که ۱۵۳ واحد دام و طیور شامل ۳۲ واحد مرغداری با ظرفیت ۶۴٠ هزارقطعه مرغ، ۴۶ واحد گاوداری ۵۰ راسی، ۶۵ واحد گاوداری ۱۰۰ راسی، ۹واحد گاوداری ۲۰۰ راسی، یک واحد گاوداری دو هزار راسی جمعاً ١٢/۶٠٠ راس گاو مولد در منطقه جنوب شهرضا احداث گردد. با دقت در این نقشه و دیگر اسناد و مدارک طرح و بررسی و تطبیق آن‌ها با قوانین در می‌یابیم که چه تخلفات گسترده‌ای اتفاق افتاده است. به عنوان مثال: گاوداری دو هزار راسی شرکت آریا لبن در فاصله ۵۰ متری مادر چاه قنات عمروآباد(به سری دوم تصاویر همین وبلاگ نگاه کنید) اقدام به حفر سیلو و دیگر تاسیسات نموده است صرفه نظر از اینکه چه کسی پاسخ گویی تخریب مادر چاه قنات عمروآباد است؟ خوب است مدیران حامی طرح به پرسشهای زیر پاسخ دهند:
۱. مطابق مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنی حداقل حریم قنات ۵۰۰ متر است حال چگونه گاوداری دو هزار راسی (که در نقشه با علامت E1 و فلش قرمز مشخص گردیده) اجازه تاسیس آنهم در جوار قنات را می‌گیرد؟ حتماً همانگونه که دراسناد مربوط به تامین آب دیدیم ( ودر همین قسمت هم دوباره می بینیم) متولیان امر  برای رفع این نوع معضلات هم چاره اندیشی ویژه ای کرده اند
۲. مسولین جهاد و کشاورزی استان و شهرستان بر اساس کدام قانون و استعلام محیط زیستی و یا در اختیار داشتن کوچک‌ترین مجوز تامین آب اقدام به طراحی چنین قطبی نموده‌اند؟ مگر مطابق نظام دامپروری کشور هر راس گاو شیرده حداقل به ۱۲۵ لیتر آب نیاز ندارد؟ یا بر اساس ضوابط فنی مندرج در صفحه ۲۲ همین کتاب نظام دام پروری محل تاسیسات نباید در جهت وزش باد غالب باشد آیا از وزش باد غالب شهرضا از جنوب غربی به سمت شمال شرقی بی‌اطلاع بودند؟

 

فرماندار وقت شهرضا و حامی طرح در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی مورخ٨٩/۵/۴ شماره٨٩۵۴ صفحه ١۴ به شرح مشکلات کم آبی، خشکسالی و کمبود آب شرب شهرضا می پردازد خوب است در اینجا بدین پرسش پاسخ دهند؛ چگونه با این معضلات، مدیران شهرستان (که در این امور باید با عالی ترین نماینده دولت در منطقه هماهنگ باشند) ٢٠ لیتر آب شرب شهروندان را جهت قطب دام و طیور تخصیص می دهند؟

پس از انتشار نامه های شرکت آب منطقه ای اصفهان مبنی بر عدم تامین آب قطب فرماندار وقت که حامی اصلی این طرح نسنجیده است می کوشد خطای فاحش خود را با خطایی دیگر جبران نماید و از اداره آب درخواست موافقت با حفر چاه در منطقه خروس گلو را می نماید.


 

 

دم خروس و قسم حضرت عباس آب شرب شهروندان را به چه مجوزی به قطب اختصاص می دهید؟ چه کاسه ای زیر نیم کاسه است.

/ 0 نظر / 293 بازدید