تفاوت حریم گل انداز و حریم آبی

چندی پیش جناب آقای خسروی در ایمیلی پدر بنده را متهم به حفر چاه و مسائل جانبی آن نمود. اینجانب جواب اتهامات ایشان را در قسمت ( ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم) دادم. جهت روشن تر شدن موضوع تصاویر زیر را تهیه کردم این تصاویر مربوط به باغ کارخانه ماست که در کنار کاریز بابوکان قرار دارد که سه عکس اول مربوط به قبل از دیوار کشی و عکسهای بعدی پس از دیوار کشی هست. در زمان ساخت دیوار چند تن از اهالی بابوکان از جمله آقایان حاج جعفر شایان و رحمت اله ایزدی در محل احداث دیوار حاضر گردیدند و گفتند ما شکایت می کنیم که شکایت کیفری با اتهام تصرف عدوانی هم نمودند. والان پرونده در مرحله کارشناسی است. برای اینکه درستی ادعای مالکین کاریز بابوکان را ببینیم باید به قوانین موجود در این زمینه نگاه کنیم مهمترین قوانینی که موجود است 1- قانون مدنی  و 2- قانون قنوات مصوب 6 شهریور ماه 1309 است.

ماده136 قانون مدنی بیان  میدارد که: حریم مقدار از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. همچنین ماده 139 می گوید: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون ادن از طرف مالک صحیح نیست بنابرین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب  تضرر نشود جایز است. از جانبی دیگر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6 شهریور ماه 1309 اذعان دارد: اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می توانند با رعایت حریم که به موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوط به اراضی مباحه تصرفاتی بنماید که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.

حال با مرور بر چند ماده قانونی یادشده به شاکیان و دیگر مفتریان عرض می کنم:

 الف-تا قبل از پیدایش و همگانی شدنی خودرو عبور و مرور با چارپایان انجام می شد در آن زمان حریم جوی و گل انداز قنات 1.5 متر بود .باغچه 900 متری ما در حدود یک صد سال قبل کارخانه شیر پزی بود  و حلقه چاه ( در عکس نشان داده شده) در داخل کارخانه قرار داشت تا شبی افرادی آب به داخل کارخانه می اندازند و کارخانه تخریب می گردد. پدر بزرگ حقیر حلقه چاه قنات را بیرون کارخانه قرار می دهد تا اگر دوباره اتفاقی حادث شد قنات بابوکان آسیبی نبیند.

ب- پس از کول نمودن و بازسازی مجرای قنات بابوکان به همت مرحوم سیف اله ایزدی - که در این راه بسیار تهمت ها و ناسزاها از مالکین قنات بابوکان شنید- حلقه چاه به صورت مورب به سمت د یوار باغ کارخانه هدایت شد تا در مسیر جاده نباشد صحت تمام این صحبتها در عکس های زیر مشهود است.

پ- سرتاسر این باغ دیوارهای گل وجود داشت که بیشتر آن بر اثر برخورد عمدی تخریب گردید و دو قسمت از آن باقی ماند ( در تصاویر مشخص است).

ت- فارغ از مطالب فوق احداث دیوار در جای خود چه ضرری به قنات بابوکان زده است؟آیا امکان گل کشی میسرنیست؟ و اصلا مجری قنات بابوکان چقدر گل کشی دارد که خواب آقایان آشفته گردیده است؟

ث- در قدیم بخاطر ریزش گل و لای و انسداد مجرای قنات با حفرمسیر تازه مجرای گذشته رها می شد. قنات بابوکان هم در این قسمت چند بار تغییر مسیر داده است.

د- درختان انار پشت دیوار حداقل صد سال سن دارند و دو قسمت از دیوارهای گلی شاهد جایگاه سابق دیوار است.

ر- حریم آبی قنات بخصوص در مناطق خشک گاه تا چند کیلومتر است و دلیل اصلی پیگیریهای کشاورزان جنوب شهرضا هم این نکته بود که حفر چاههای متعدد در سفره آبی این قنوات سبب خشکی قنات ها می گردد.

عکس شماره (1)

این عکس و دو عکس پایین موقعیت دیوارها را قبل از مرمت جدید به خوبی نشان می دهد

عکس شماره (2) محل حلقه چاه در مقابل وانت است

  عکس شماره(3)

عکس شماره (4)

 عکس شماره (5)

شاکیان مدعی هستندکه در اینجا حریم قنات را تصرف نموده ایم

  عکس شماره (6)

عکس شماره(7)

عکس شماره(8)

عکس شماره (9)

عکس شماره (10)

عکس شماره (11) 

این عکس  ( عکس زیر)متعلق به حلقه مادر چاه های بابوکان واقع در صحرای نظرآباد است مالکین قنات بابوکان شاکی آقای ناصر خاکسار هستند که به دور چند حلقه از مادر چاها ی قنات بابوکان دیوار کشیده و در داخل باغ خود قرا داده است.

عکس شماره (12)

گاوداری یک صد راسی در نزدیکی مادر چاهای قنات بابوکان مالک گاوداری مدعی است که چاهی حفر نموده ولی به آب نرسیده است و از آب قنات نظر آباد برای مصارف دامها استفاده می کند اما تصاویر برداشت آب تصویر 13 مطالب دیگری را به ذهن متبادر می کند آیا شاکیان ما این تصاویر را دیده اند؟ آیا ما  حریم قنات بابوکان را تصرف عدوانی نموده ایم؟

عکس شماره( 13)

 این حجم خروجی آب چقدر است؟ آیا می توان باور کرد  آب نظر آباد است که با این دبی از دهانه لوله وارد مخزن می شود؟

عکس شماره (14)

گاوداری در حال احداث در قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا

 عکس شماره (15)

 امتداد قنات بابوکان در صحرای نظر آباد

/ 0 نظر / 1562 بازدید