نامه جهاد استان مصداق بارز ........

یکی از دلایل و مدارک دوگانه رفتار نمودن مسولبن شهرضا و استان پیرامون قطب دام نامه ذیل می باشد چرا و چگونه ظرف دو روز بند آخر یک نامه حذف می شود

 

نامه دوم مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان اصفهان به معاونت امور اقتصادی چگونه ظرف دو روز قسمتی از یک نامه باید حذف گردد؟ ای کاش آقای نامداری بیان می داشت: چرا باید جمله آخر  نامه بالا حذف گردد؟ چه کاسه ای زیر نیم کاسه است؟

/ 0 نظر / 10 بازدید