دروغ آتشی بد بود بی فروغ

از دنیای باستان تا عصر جدید مهم‌ترین خطری که آدمی و جوامع بشری را تهدید می‌نماید همانا خطر انقراض انسانیت انسان است. در این میان یکی از عوامل دور شدن آدمی از اصل و جوهرهٔ انسانی خود آفت، دروغ گفتن، دروغ شنیدن و دروغ‌پردازی است. حال اگر در هر اجتماعی و به هر دلیلی این بیماری روحی رایج شود چه اتفاقی روی می‌دهد؟ بطور کلی باید گفت در این جوامع چنین پیامدهای رشد می‌کند و پدیدار می‌شود ۱. ریا، تزویر و پناه گرفتن در شخصیت دو گانه، ۲. دور شدن از اعتدال ۳. جاذبه یافتن قدرت و زور مداری ۴. سست شدن اصول بنیادین دیگری چون تعاون و وحدت بر عمل خیر و موارد دیگری از این دست. در ضرب المثل‌های فارسی مثل‌هایی چون دروغ گو کم حافظه است، دروغ گو زود مُچش گرفته می‌شود مثل‌های مشهوری هستند. مجریان و پشتیبانان قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا هم یکی از مصادیق بارز دروغ گو کم حافظه است و دروغ آتشی بد بود بی‌فروغ می‌باشند در نامه ٨٨/١٢/٢٧ فرمانداری شهرضا و نامه‌های جهاد کشاورزی شهرضا سخن از مصوب شدن طرح قطب دام و طیور شهرضا در سفر دور دوم هیأت دولت به استان اصفهان در میان است امّا در نامه شرکت پیشگامان دام و طیور شهرضا (مجری طرح) مورخ 88/4/2 خطاب به رئیس دولت بطور آشکار بیان گردیده است که طرح جز مصوبات دور دوم سفر هیأت دولت نیست ( تصویر نامه در پایین نامه جهاد کشاورزی شهرضا) پس چگونه اداره جهاد کشاورزی شهرضا در نامه ذیل در خواست تخصیص اعتبار به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال می‌نماید؟

 

 

نامه شرکت پیشگامان دام و طیور مبنی بر مصوب نبودن طرح قطب دام و طیور

/ 0 نظر / 7 بازدید