سری چهارم تصاویر قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا

در زمانی که کشاورزان معترض به ایجاد قطب پیگیر اعتراضات خود از طریق ادارات کل  و استانداری اصفهان بودند و مسئولین ذی ربط این اعتراضات رابه متولیان امور در شهرستان بویژه فرمانداری شهرضا انعکاس و ارجاع می دادند. مقامات مسئول شهرستان و در رأس آنان فرماندار وقت می کوشیدند تا به طرق گوناگون از جواب دادن بگریزند و با تهدید و ارعاب شاکیان بویژه شوراهای روستایی اهداف نامیمون خود را پیگیری نمایند و از جانب دیگر هم سعی برآن داشتند تا با تعجیل در ساخت و ساز های بدون پروانه و بصورت غیر قانونی در منطقه، مقامات عالی استان و کشور را در برابر عمل انجام شده قرار دهند. که تعدادی از تصاویر ساخت و سازهای فاقد مجوز همچنین تصاویری از کشاورزان معترض همراه با این پرسش آیا فریاد رسی در برابر این ظلم عظیم هست؟ برای اطلاع و داد خواهی منتشر میشود

 

 

 

/ 2 نظر / 197 بازدید
جهانمردی

تبریک بر شما نیاز نیست که شما معلمان عین برکت بر زمینیان هستید باید به مردمان دیگر وجود پر برکتتان را تبریک گفت موفق و پاینده باشید . جهانمردی[دست]

جهانمردی

تبریک بر شما نیاز نیست که شما معلمان عین برکت بر زمینیان هستید باید به مردمان دیگر وجود پر برکتتان را تبریک گفت موفق و پاینده باشید . جهانمردی