تصویر طومار هشت متری کشاورزان معترض ایجاد قطب جنوب شهرضا به مسئولین

زمانی که فرماندار وقت شهرضا آقای رضا شهرضا در برنامه بازتاب ( صدا و سیمای استان اصفهان) و دیگر جلسات قبل و بعد از آن مدعی بود که تنها معترض طرح قطب دام وطیور یک نفر است یاحداکثر چند نفر بیشتر نیستند  نامه زیر به طول هشت متر تهیه گردید که بیانگر اعتراض اهالی روستاهای مجاور طرح غیر قانونی قطب دام و طیور شهرضا است این نامه های جمعی که حکم طومار را دارد به مقامات مسئول کشور و استان ارائه گردید و چنانکه می بینید به دلیل ارعاب و تهدید و تطمیع ایادی فرماندار سابق و شرکت پیشگامان دام وطیور تنها اهالی و کشاورزان  روستا های عمروآباد -سولار- زیارتگاه- بابوکان- بوان- ولندان- وصف - اسفه سالار و چهار شورا  - البته اهالی این روستاها هم نه بطور کامل -به امضای این طومار مبادرت نمودند لازم به تذکر است که بدلیل محدودیت فضای وبلاگ تنها به ارائه تصویر بسنده نمودیم و مطالب مندرج در این نامه را در تصاویر شکوائیه های دیگر منتشر می کنیم

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید