تصاویری از قنات عمروآباد از مبدأ تا مقصد

 اراضی بیابانی توتک ( کوه تکی)  و پایین دست کهرویه منبع تغذیه قناتهای منطقه از جمله قنات عمروآباد است.

 تغذیه سفرهای زیر زمینی از طریق ایجاد بندهای مصنوعی و هدایت سیلابها جهت آبخیزداری از اقدامات  نیک جهاد و شرکت منابع آب است

 

 

 در زمستان هوای گرم و مرطوب از درون قنات بیرون می آید و سبب رشد خزه ها می گردد

 

 ریشه گیاهان بیابانی در عمق 15 متری در جستجوی آب

 کبوتر چاهی 

جاهایی در قنات وجود دارد که چند نفر به راحتی در کنار هم قرار می گیرند

 خفاش ها بر سقف قنات

 مظهر قنات

 

 کوچه باغ

 

/ 0 نظر / 217 بازدید