عکس ماهواره ای تعدادی از قنوات جنوب شهرضا

 در عکس زیر مسیر تقریبی تعدادی از قنوات جنوب شهرضا را می بینیم که بیشتر در سمت شرق قرار گرفته  و فضای سبزی برای این منطقه بیابانی ایجاد کرده اند. قطب دام و طیور شهرضا دقیقاً در  محل تغذیه سفره آبی این قنوات ایجاد گردیده است  قطبی که در مرحله اول نیاز به 32 لیتر آب در ثانیه دارد و قطعاً قنوات بالا دست و پایین دست را ، بی آبی و خشک می کند.

 

/ 0 نظر / 70 بازدید