تصاویری ازکبوتر چاهی در قنات عمروآباد

 کبوترهای چاهی در قنات های مرکزی ایران به وفور وجود داشتند اما به دلیل شکار بی رویه نسل آنها رو به انقراض است روزگاری گله های زیادی از این نمادهای صلح در صحراهای شهرضا و کبوتر خانه ها و جود داشت که پرواز آنها به آسمان صفایی دیگر می بخشید اما امروزه تنها پناهگاه مطمئن برای معدود بازماندگان درون قنوات است ما انسانها در تخریب طبیعت چه نکرده ایم؟

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
1

همه تشنه لبیم [گل]باشی رضاجان گل محمدی تشکر فراوان از تو خدای تو 9999شوره

نیما

از این کبوتر ها خودت عکس گرفتی

رضا

نه بابا مگه خودش میتونه بره توی چاه