جوابیه اداره کل محیط زیست استان اصفهان به معترضان قطب دام

 هر روز روایتهای غم انگیزی از وضعیت محیط زیست ایران و جهان به گوش می رسد. روزی دریاچه ارومیه نمک زار می شود، روزی زاینده رود و گاوخونی خشک می گردد و خمی هم به ابروی متولیان امور نمی آید. وجدان بشر امروزی هم که مرده است و اگر فریادی هم برخیزد به هزاران ترفند خاموش می شود. بشر آزمند و مدرن به نحو بی سابقه ای نظم طبیعت را نابود کرده و بهم ریخته است. برداشتن هر نوع قید وبندی یا به سخره گرفتن حداقل قوانین موجود در نگهداری طبیعت و محیط زیست، حکایت چندین دهه اخیر در اقصی نقاط جهان از جمله ایران است. آن زمان که به اعتراض و مقابله با طرح نسنجیده قطب دام شهرضا برخاستیم نمونه های عینی از تخریب و آلودگی محیط زیست منطقه را مد نظر داشتیم. مواردی چون: انتقال و ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرضا در مجاورت روستای جرم افشار،ساخت کشتارگاه صنعتی شهرضا در غرب شهر و نزدیک به مناطق مسکونی،شرکت سیمرغ در روستای وشاره -که با انتشار بوی نامطبوع موجب ناراحتی است.- در مقابل دیدگان ما راه می رفتند.به همین دلیل درنامه زیر که به امضای شورای شهر منظریه و ده شورای روستایی جنوب شهرضا رسیده است.  مصائب خانمان سوز قطب غیر قانونی دام وطیور شهرضا را شرح دادیم. هر چند این نامه خشم مسئولین شهرستان را برانگیخت و در جلسات مکرر اعضای شوراها مورد تفقد خاص مسئولین فرمانداری شهرضا قرار گرفتند. اما سند ماندگاری از دفاع به موقع و جانانه از محیط زیست منطقه است که بصورت گسترده برای مسئولین کشوری و استانداری اصفهان ارسال شد. اداره کل محیط زیست استان اصفهان هم از ادارات مؤسس طرح قطب است که با ارائه موافقت نامه موردی راه ایجاد قطب دام و طیور را در منطقه هموار نموده بود. در زمان مراجعات مکرر اینجانب به سازمان محیط زیست استان اصفهان چند تن از کارشناسان ذی ربط در گفتگوی خصوصی پرده از فشارها، درخواستها و قانون گریزی های فرماندار وقت شهرضا و چند تن از مسئولین دیگر بر داشتند. بررسی جوابیه اداره کل محیط زیست استان بیانگر نکات درد آوری از قانونگریزی هاست. برای مثال اگر تنها به جهت وزش باد غالب منطقه - جنوب غربی به شمال شرقی - توجه می گردید ایجاد چنین طرحی با اشکال عمده مواجه می گردید ولی در سرزمین ایران مسئولی که بخواهد در مقابل خواسته های باندی و جناحی ایستادگی کند یا وجود ندارد یا با سرنوشت شومی چون عزل و برکناری روبرو می شود. در همین نظامنامه دامپروری ( مصوب سال86) به صراحت سخن از تامین منابع آب و توجه به جهت وزش باد و عوارض جغرافیایی و اقلیمی به میان آمده است. آیا مدیران جهاد کشاورزی استان و شهرستان و اداره کل محیط زیست استان این قانون را مطالعه نکرده بودند؟ آیا دادرسی هست که این مسئولین متخلف را بر جای خود نشاند؟

نامه اعتراضی مشترک شورای شهر منظریه و روستاهای جنوب شهرضا

جوابیه سازمان محیط زیست استان اصفهان به نامه مشترک شوراهای معترض به طرح قطب دام و طیور شهرضا

چند برگ از نظامنامه دامپروری

/ 0 نظر / 5 بازدید