نداشتن مجوز از کمیسیون ماده سیزده استان

 یکی از اقدامات مضر دولت نهم حذف بدنه کارشناسی دولت ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی) بود. اکنون آثار این اقدام زیانبار به مرورخود را نمایانگر می سازد یا در آینده نزدیک آشکارترمی شود. برای حل مسئله یا معضلی نمی توان صورت مسئله را پاک نمود. در روند احداث و ایجاد قطب دام و طیور شهرضا بارها قانون گریزی و ناقص اجرا نمودن قانون را مشاهده نموده ایم. فرماندار وقت شهرضا جناب آقای حاج جعفر رضا شهرضا در مصاحبه با برنامه بازتاب شبکه 5 اصفهان یکی از دلایل پافشاری خود را برای ایجاد قطب دام و طیور شهرضا مصوبات کمیسیون ماده سیزده شهرستان اعلام می نمود. برای نشان دادن صحت و سقم ادعای ایشان به بررسی آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها ( به نقل از شماره9152-1355/3/11روزنامه رسمی) پرداختیم. در ماده 13 این آیین نامه به صراحت بیان گردیده است: در احداث شهرکهای جدید باید عالی ترین مقامات استان( عضو کمیسیون ماده سیزده ) تصمیم گیری نمایند. در مدارکی که بدست ما رسید هیچ اثری از نظرات کارشناسی و امضا اعضای کمیسیون ماده سیزده استان نبود حتی برنامه ریزی برای تأمین آب قطب انجام نشده بود. حال با چه پشتوانه ای ادعا می کردند؛ این قطب تمام مصوبات لازم را دارد تنها خداوند آگاه بر ضمیر بندگان و داور نهایی است

 

 

 

 

 

 

 

 

   + مسعود عسگری عمروآبادی - ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٦
تبادل لینک - سیستم تبادل لینک اتوماتیک