شکایت به سازمان بازرسی استان اصفهان و کمیسیون اصل نود مجلس

 پس از آن که مراجعات مکرر به فرمانداری  شهرضا و سایر نهاد های مسئول در رابطه با قطب دام وطیور موثر نبود. شکایت نامه زیر با محتوا ی یکسان و خطاب به دو نهاد نظارتی نوشته شد . متاسفانه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با شانه خالی کردن از رسیدگی هیچ جواب در خوری به معترضان نداد. اما سازمان محترم بازرسی استان اصفهان با پذیرفتن اصل شکایت و ورود به پرونده تا حد توان مانع بروز خطاهای بیشتر گردید. اقدامات نیک مسئولان سازمان بازرسی و کارشناسان مسئول پرونده سبب گردید تا جلسه مورخه89/2/7 در فرمانداری شهرضا تشکیل گردد. و مسئله آب قطب مورد بحث قرار گیرد و مجریان و حامیان دولتی آنان در یابند همه چیز را نمی توان با زر و زور و تزویر خرید و مالک گشت.

 

 

 

   + مسعود عسگری عمروآبادی - ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱
تبادل لینک - سیستم تبادل لینک اتوماتیک