جوابیه سازمان جهاد و کشاورزی استان اصفهان به رئیس گروه پیگیری دفتر وزارتی

 یکی از اقدامات کشاورزان معترض به طرح غیرقانونی قطب دام و طیور شهرضا نامه نگاری های گسترده و مخاطب قرار دادن  مدیران ارشد کشو ر بود که در چند مورد منجر به جواب گردید. از جمله موارد نامه به وزیر جهاد کشاورزی بود که پس از ارجاع نامه کشاورزان جنوب شهرضا به مسئولین جهاد کشاورزی استان اصفهان جوابیه زیر صادر شد وبار دیگر بر تخلفات گذشته پای فشاری شد واصلا حرفی از واگذاری زمین بدون داشتن مجوز آب مورد نیاز- نداشتن مجوز کمیسیون ماده سیزده استان- رعایت ننمودن نظامنامه دامپروری و .... به میان نیامد. شاید آقایان مسئول نمی دانند و نمی خواهند بداننند که صدای مردم صدای خداست که از موضع قدرت سخن می گویندو دادخواهی مظلومان را به هیچ می گیرند.

جوابیه جهاد کشاورزی استان اصفهان به رئیس دفتر گروه هماهنگی و پیگیری وزارتی البته خط پنجم این نامه ناخوانا است و این جوابیه از طرف دفتر وزیر برای شوراهای روستایی و منظریه ارسال گردید

 

   + مسعود عسگری عمروآبادی - ۱:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۳٠
تبادل لینک - سیستم تبادل لینک اتوماتیک