به نام شهدا و خانواده ایثارگران اما به کام سرمایه داران

شهید، شهادت، ایثار، ایثارگر و ایثارگری در فرهنگهای گوناگون بشری واژگانی مقدس و ارزشی هستند. این واژگان یاد آور اعمال، خاطرات و تلاشهای قدسی بشر است. نکو داشت کلماتی از این دست چه در ساحت لفظ و کلام و چه در گستره ی معنا و مفهوم وظیفه ای خطیر و همگانی است. اما صد افسوس که در روزگار کنونی آزمندی و نگاه حقیر آدمیانی سودجو هم بدین عرصه وارد گردیده و با سو استفاده ابزاری، اغفال ، خلط کردن، مغلطه سازی و ... از این واژگان بلند معنا و مصداق های آن در صدد هستند که مطامع حقیر خود را تحقق بخشند، شاهد این ادعا سخنان فرماندار سابق شهرضا در برنامه بازتاب و نامه ی 88/12/27 فرمانداری شهرضا و دیگر نامه های سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و شرکت پیشگامان دام طیور شهرضا است. که مدعی ارائه خدمات به خانواده ایثارگران و اشتغال زایی هستند. در این قسمت به ناچار اسامی متقاضیان قطب دام و طیور شهرضا را منتشر می نماییم و اگر در بین این افراد ایثارگرانی هستند از آنها  استدعا داریم اعمال نیک گذشته خود را باطل ننمایند و در عاقبت عمل خود نیک نظر نمایند؟ همچنین از مسولین و مدعیان می پرسیم مگر در روستاهای جنوب شهرضا خانواده ایثارگری نبود و نیست؟ تا اهالی ایثارگر این روستاها به بهانه های واهی ودر زیر این نوع پوشش ها از هستی ساقط گردند

سری اول اسامی متقاضیان قطب غیر قانونی دام و طیور شهرضا

سری دوم اسامی متقاضیان قطب غیر قانونی دام و طیور


برگه سوم اسامی متقاضیان قطب غیر قانونی دام و طیور


برگه چهارم اسامی متقاضیان قطب غیر قانونی دام و طیور


برگه پنجم اسامی متقاضیان قطب غیر قانونی دام و طیور


   + مسعود عسگری عمروآبادی - ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
تبادل لینک - سیستم تبادل لینک اتوماتیک