تصاویری ازکبوتر چاهی در قنات عمروآباد

 کبوترهای چاهی در قنات های مرکزی ایران به وفور وجود داشتند اما به دلیل شکار بی رویه نسل آنها رو به انقراض است روزگاری گله های زیادی از این نمادهای صلح در صحراهای شهرضا و کبوتر خانه ها و جود داشت که پرواز آنها به آسمان صفایی دیگر می بخشید اما امروزه تنها پناهگاه مطمئن برای معدود بازماندگان درون قنوات است ما انسانها در تخریب طبیعت چه نکرده ایم؟

 

   + مسعود عسگری عمروآبادی - ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱۸
تبادل لینک - سیستم تبادل لینک اتوماتیک